Výstupy projektu

Výstupy projektu

[piktogram Fotoaparát]

Zachyťte priebeh

[piktogram Obálka]

Pošlite nám fotografie

[piktogram Mikrofón]

Pochváľte sa ostatným

Výzva

Podeľte sa o svoje skúsenosti počas realizácie projektu s inými školami, rodičmi, nami a našimi partnermi, vďaka ktorým projekt realizujeme.

Ako na to?

Video manuál

Pozrite si video ako postupovať pri dokumentovaní vašich výstupov.

Textový manuál

stiahnite si manuál k výstupom vo forme PDF
(*.pdf súbor, veľkosť: 0,5 MB)

Čo budete dokumentovať?

Termíny

 • Zoznámenie sa s projektom
  Príklad: oboznámenie sa s obsahom kufríka, delenie úlohy a tímov, príprava na prácu

 • Vzdelávacie aktivity
  Príklad: outdoorové aktivity, bádateľské aktivity a podobne

 • Budovanie častí základne
  Príklad: získavanie kreditov, tvorba budov a častí základne

 • Riešenie enviromisií
  Riešenie úloh jednotlivých enviromisií

 • Prezentácia výsledkov
  Fotografia kompletnej základne, zapojených žiakov a záverečnej prezentácie

Poznámka

Opis požadovaných výstupov nájdete aj priamo v prezentácii umiestnenej na adrese, ktorú sme každému zapojenému pedagógovi zasielali e-mailom.