Vzdelávacie materiály

Vizualizácia metodickej príručky

[ilustračný obrázok Metodika]

Vzdelávacie materiály

Viac ako 50 aktivít, ktorých spoločným menovateľom je vzťah človeka k životnému prostrediu, poskytne každému pedagógovi kvalitný základ, na ktorom môže postaviť svoju prípravu na vyučovanie k tejto téme. Pri tvorbe aktivít sme stavili na bádateľské aktivity v škole a v teréne. Každá aktivita je naviazaná na inovatívne metódy alebo vzdelávacie prostriedky. V publikácii sa nachádza aj stručný slovník k problematike environmentalistiky. Každá aktivita je prostredníctvom kódov priamo prepojená na interaktívne cvičenia z portálu Kozmix.sk.

Ukážky vzdelávacích aktivít