O projekte

Misia modrá planéta s Kozmixom je jedinečný projekt, ktorý učiteľovi poskytuje všetky potrebné materiály na odučenie prierezovej témy Environmentálna výchova na 1. stupni ZŠ. Projekt spája aktivity v škole a v teréne s kreatívnou hrou a interaktívnymi cvičeniami. Je ukážkou inovatívneho vyučovania, ktoré je pre žiakov motivujúce a zábavné. Inšpirovali sme sa fínskym prístupom k tematickému vyučovaniu, ktoré spája viaceré vyučovacie predmety do jednej témy.

Vizualizácia kufríka s materiálmi k projektu

[ilustračný obrázok Metodika]

Metodická príručka


Viac ako 50 inovatívnych aktivít do triedy aj do terénu. Učitelia z praxe sa pri ich tvorbe zamerali na bádateľské aktivity, pri ktorých žiaci poznávajú svet vlastnou skúsenosťou. Aktivity pokrývajú dve hlavné oblasti environmentálnej výchovy: Životné prostredie a jeho ochranaŽivotné prostredie a činnosť človeka.

[ilustračný obrázok Hra Misia modrá planéta]

Kreatívna hra


Kombinácia vzdelávacej hry a zaujímavých aktivít je dobrý mix na vzbudenie záujmu žiakov o nové poznatky a skúsenosti. V hre Misia modrá planéta si žiaci navrhnú a vytvoria základňu na novej planéte podobnej Zemi. V tímoch nielen postavia svoju základňu, ale vyriešia aj 4 enviromisie. Tie ich postavia pred problémy, ktorým čelí ľudstvo v súčasnosti.

[ilustračný obrázok Interaktívne cvičenia]

Interaktívne cvičenia


Interaktívne cvičenia na portáli Kozmix.sk sú určené nielen na preverenie nových vedomostí, ale aj na precvičenie čítania a počúvania s porozumením. Ku každej téme z metodickej príručky sme pripravili sadu bohato ilustrovaných a animovaných cvičení.

[ilustračný obrázok Minecraft: Education Edition]

Minecraft: Education Edition


Na vybraných školách zapojíme do projektu aj platformu Minecraft: Education Edition špeciálne vytvorenú na vzdelávacie účely. Minecraft: Education Edition umožní žiakom riešiť herné enviromisie v kreatívnom digitálnom prostredí svojho sveta.

Pozrite sa, ako vyzerá využitie Minecraft: Education edition v projekte Misia modrá planéta v nasledujúcom videu...