Kreatívna hra Misia modrá planéta

Kombinácia vzdelávacej hry a zaujímavých aktivít je dobrý mix na vzbudenie záujmu žiakov o nové poznatky a skúsenosti. Jej cieľom je vytvorenie novej základne na „modrej planéte“. Počas celého trvania projektu žiaci získavajú od učiteľa kredity, za ktoré si kupujú jednotlivé súčasti základne. Po určitom čase dostane každý z tímov na starosť jednu Enviromisiu, ktorú musí na svojej základni splniť. Kreatívna hra prepája vzdelávacie aktivity v triede aj v teréne a interaktívne cvičenia do jedného celku.

Priebeh hry

1. Získavanie kreditov


[ilustračný obrázok z kreatívnej hry]
[ilustračný obrázok z kreatívnej hry]

2. Tvorba budov


[ilustračný obrázok z kreatívnej hry]
[ilustračný obrázok z kreatívnej hry]

3. Tvorba častí základne


[ilustračný obrázok z kreatívnej hry]
[ilustračný obrázok z kreatívnej hry]

4. Plnenie enviromisií


[ilustračný obrázok z kreatívnej hry]
[ilustračný obrázok z kreatívnej hry]

5. Prezentácia základne


[ilustračný obrázok z kreatívnej hry]
[ilustračný obrázok z kreatívnej hry]

Enviromisie

Harmonogram hry

Časová os kreatívnej hry

[harmonogram hry]

Harmonogram kreatívnej hry

  • 10 dní: oboznámenie sa s hrou a príprava
  • 20 hracích dní: fáza 1 - vzdelávacie aktivity a výstavba základne
  • 5 hracích dní: fáza 2 - enviromisie
  • 5 dní: príprava záverečnej prezentácie
  • 1 deň: prezentácia v škole

Sprievodca hrou

stiahnite si Sprievodcu hrou
(*.pdf súbor, veľkosť: 7 MB)