Misia modrá planéta s Kozmixom

[ilustračný obrázok]

Motivačné video

Charakteristika projektu

Misia modrá planéta s Kozmixom je projekt environmentálnej výchovy pre 3. a 4. ročník základných škôl. Obsahuje inovatívne vzdelávacie aktivity, kreatívnu hru a materiály pre učiteľa a žiakov.

Registrácia do projektu

Harmonogram projektu

September


Registrácia do projektu

Distribúcia materiálov

Október


Štart

projektu

November


Zaslanie výstupov

Záver projektu